Open source

Aby zminimalizować koszty, używamy aplikacji, gdzie kod źródłowy jest otwarty i dostępny za darmo. Służą do pracy biurowej, tworzenia systemów, czy przechowywania danych.

Apache Maven

http://maven.apache.org

Eclipse IDE

http://www.eclipse.org

GlassFish Application Server

http://glassfish.java.net

Jetty Web Server

http://www.eclipse.org/jetty/

LibreOffice Office Suite

http://www.libreoffice.org

PostgreSQL Database Engine

http://www.postgresql.org